تماس با مادفتر مرکزی - تهران - خیابان شهید مصطفی خمینی - پایین تر از پمپ بنزین شماره 439

تلفن 33121216- 33121217- 33500299- 33500032
فاکس: 33557042
شماره ثبت 11/12/1389-----1766361

آفتاب پلاست
تولید کننده و پخش کننده انواع لوازم بهداشتی و نظافتی ساختمان
ایمیل:
info@AftabPlast.com
aftabplast@yahoo. com

فرم تماس
نام
ایمیل
وب سایت
توضیحات
Captcha
  

plus.google.com/aftabplast.com
facebook.com/aftabplast.com
33121216- 33121217- 33500299- 33500032
تهران - خیابان شهید مصطفی خمینی - پایین تر از پمپ بنزین شماره 439