محصولات


تی نخی 3000

تی گرد نخی افشانک

تی نخی بدنه فلزی با دسته

تی نخی 1000plus.google.com/aftabplast.com
facebook.com/aftabplast.com
33121216- 33121217- 33500299- 33500032
تهران - خیابان شهید مصطفی خمینی - پایین تر از پمپ بنزین شماره 439