محصولات


تخته ماله شفاف

قلم رنگ طلایی

برس سیمی

نخ ریسمانکار

تله موش فلزی

تله موش پلاستیکیplus.google.com/aftabplast.com
facebook.com/aftabplast.com
33121216- 33121217- 33500299- 33500032
تهران - خیابان شهید مصطفی خمینی - پایین تر از پمپ بنزین شماره 439