محصولات


جارو چوبی مویی

جارو چوبی نایلونی نرم

جارو معمولی نایلون پی وی سی

جارو کارواش کوچک

جارو کارواش بزرگ

جارو چتری

جارو تخت بزرگ

جارو نایلونی 50 سانت

جارو سرکج 40 سانت

کارواش کوچک و بزرگ

استخر شوی

جارو معمولیplus.google.com/aftabplast.com
facebook.com/aftabplast.com
33121216- 33121217- 33500299- 33500032
تهران - خیابان شهید مصطفی خمینی - پایین تر از پمپ بنزین شماره 439