حذف همه

قیمت محصولات بهداشتی

سردوش باران 10 ( سلفونی )
سردوش باران 10 ( سلفونی )
7,000تومان
سردوش آبشار 15 ( سلفونی )
سردوش آبشار 15 ( سلفونی )
9,200تومان
میله پرده حمام کوچک 160*90
میله پرده حمام کوچک 160*90
71,800تومان
میله پرده حمام بزرگ  240*120
میله پرده حمام بزرگ 240*120
87,300تومان
سه گوش حمام درب دار نگین
سه گوش حمام درب دار نگین
53,000تومان
سرویس حمام طبقاتی کوچک
سرویس حمام طبقاتی کوچک
75,000تومان
سرویس حمام طبقانی بزرگ
سرویس حمام طبقانی بزرگ
86,300تومان
سر شیر گردان بلند
سر شیر گردان بلند
16,000تومان
سر شیر گردان کوتاه
سر شیر گردان کوتاه
14,700تومان
سردوش گرد حمام 20
سردوش گرد حمام 20
14,500تومان
سردوش گرد حمام 15
سردوش گرد حمام 15
9,100تومان
سر شیر پروانه
سر شیر پروانه
9,200تومان
جا مسواک لیوانی پرمیس
جا مسواک لیوانی پرمیس
21,400تومان
جا صابون دیواری پرمیس
جا صابون دیواری پرمیس
16,700تومان
جا دستمال توالت رول کوچک
جا دستمال توالت رول کوچک
65,800تومان
جا دستمال توالت رول بزرگ
جا دستمال توالت رول بزرگ
93,800تومان
جا حوله ای میله ای پرمیس
جا حوله ای میله ای پرمیس
32,500تومان
جا حوله ای بیضی پرمیس
جا حوله ای بیضی پرمیس
21,400تومان
پرده حمام کوچک   190 * 140
پرده حمام کوچک 190 * 140
93,800تومان
پرده حمام بزرگ  190 * 210
پرده حمام بزرگ 190 * 210
126,000تومان
آینه کوچک سهند  20 * 25
آینه کوچک سهند 20 * 25
20,000تومان
آینه کوچک    32 * 44
آینه کوچک 32 * 44
102,000تومان
آینه بزرگ  54 * 40
آینه بزرگ 54 * 40
130,000تومان
آتاژور زیر آینه پرمیس
آتاژور زیر آینه پرمیس
38,000تومان