حذف همه

قیمت ابزارهای بنایی

بیل پارویی
بیل پارویی
147,000تومان
بربرینگ فرغون چینی
بربرینگ فرغون چینی
18,500تومان
گونی تمیز کاری بنایی70*75
گونی تمیز کاری بنایی70*75
17,500تومان
میله فرغون تو پر
میله فرغون تو پر
41,000تومان
تیوپ شهاب
تیوپ شهاب
55,500تومان
بیل فولادی نمره 3
بیل فولادی نمره 3
154,000تومان
بیل فولادی نمره 2
بیل فولادی نمره 2
139,000تومان
ملاقه بنایی کوچک
ملاقه بنایی کوچک
10,500تومان
بوش پلاستیکی فرقون
بوش پلاستیکی فرقون
800تومان
رینگ فرغون ورق 1/5 ایرانی
رینگ فرغون ورق 1/5 ایرانی
140,000تومان
پارچ دوغاب لبه دار
پارچ دوغاب لبه دار
9,400تومان
ماله دم گرد / ایزوگامی
ماله دم گرد / ایزوگامی
26,000تومان
کمچه طرح موسوی بنفش
کمچه طرح موسوی بنفش
18,200تومان
کمچه دم گرد
کمچه دم گرد
16,800تومان
کمچه 4 گوش
کمچه 4 گوش
16,800تومان
ملاقه بنایی بزرگ
ملاقه بنایی بزرگ
16,800تومان
ماله کویتی موسوی نمره 32
ماله کویتی موسوی نمره 32
84,000تومان
ماله کویتی موسوی نمره 30
ماله کویتی موسوی نمره 30
81,500تومان
ماله کویتی موسوی نمره 28
ماله کویتی موسوی نمره 28
79,000تومان
ماله پشت بسته کوچک
ماله پشت بسته کوچک
26,000تومان
ماله پشت بسته بزرگ
ماله پشت بسته بزرگ
29,000تومان
ماله بند کشی
ماله بند کشی
21,750تومان
ماله دم گرد ایزوگام
ماله دم گرد ایزوگام
17,650تومان
قرقره متوسط
قرقره متوسط
160,800تومان
قرقره بزرگ البرز
قرقره بزرگ البرز
190,400تومان
سطل فلزی یک تیکه بزرگ
سطل فلزی یک تیکه بزرگ
60,000تومان
سطل فلزی دو تیکه بزرگ 27
سطل فلزی دو تیکه بزرگ 27
63,000تومان
چکش یک تیکه متوسط
چکش یک تیکه متوسط
31,500تومان
چکش یک تیکه بزرگ
چکش یک تیکه بزرگ
33,000تومان
پارچ دوغاب
پارچ دوغاب
6,450تومان
بیلچه مغنی
بیلچه مغنی
31,000تومان