حذف همه

قیمت ابزارهای بنایی

بیل پارویی
بیل پارویی
122,000تومان
بربرینگ فرغون چینی
بربرینگ فرغون چینی
15,300تومان
گونی تمیز کاری بنایی70*75
گونی تمیز کاری بنایی70*75
13,300تومان
میله فرغون تو پر
میله فرغون تو پر
20,700تومان
بیل فولادی نمره 3
بیل فولادی نمره 3
127,000تومان
بیل فولادی نمره 2
بیل فولادی نمره 2
115,000تومان
ملاقه بنایی کوچک
ملاقه بنایی کوچک
10,500تومان
بوش پلاستیکی فرقون
بوش پلاستیکی فرقون
550تومان
رینگ فرغون ورق 1/5 ایرانی
رینگ فرغون ورق 1/5 ایرانی
77,000تومان
رینگ فرغون پلیمری نشکن
رینگ فرغون پلیمری نشکن
63,300تومان
پارچ دوغاب لبه دار
پارچ دوغاب لبه دار
7,300تومان
ماله دم گرد / ایزوگامی
ماله دم گرد / ایزوگامی
17,300تومان
کمچه طرح موسوی بنفش
کمچه طرح موسوی بنفش
11,600تومان
کمچه دم گرد
کمچه دم گرد
10,400تومان
کمچه 4 گوش
کمچه 4 گوش
10,400تومان
ملاقه بنایی بزرگ
ملاقه بنایی بزرگ
11,600تومان
ماله کویتی موسوی نمره 32
ماله کویتی موسوی نمره 32
61,000تومان
ماله کویتی موسوی نمره 30
ماله کویتی موسوی نمره 30
60,000تومان
ماله کویتی موسوی نمره 28
ماله کویتی موسوی نمره 28
58,000تومان
ماله پشت بسته کوچک
ماله پشت بسته کوچک
17,300تومان
ماله پشت بسته بزرگ
ماله پشت بسته بزرگ
19,700تومان
ماله بند کشی
ماله بند کشی
11,600تومان
ماله دم گرد ایزوگام
ماله دم گرد ایزوگام
17,650تومان
قرقره متوسط
قرقره متوسط
68,500تومان
دبل لاستیکی 4 لایه
دبل لاستیکی 4 لایه
27,800تومان
قرقره بزرگ البرز
قرقره بزرگ البرز
93,000تومان
سطل فلزی یک تیکه بزرگ
سطل فلزی یک تیکه بزرگ
37,000تومان
سطل فلزی دو تیکه بزرگ 27
سطل فلزی دو تیکه بزرگ 27
42,500تومان
چکش یک تیکه متوسط
چکش یک تیکه متوسط
19,500تومان
پارچ دوغاب
پارچ دوغاب
5,000تومان
بیلچه مغنی
بیلچه مغنی
17,800تومان
برس سیمی البرز
برس سیمی البرز
6,500تومان