حذف همه

قیمت ابزار بنایی

بوش پلاستیکی فرقون
بوش پلاستیکی فرقون
440تومان
رینگ فرغون ورق 1/5 ایرانی
رینگ فرغون ورق 1/5 ایرانی
69,500تومان
رینگ فرغون پلیمری نشکن
رینگ فرغون پلیمری نشکن
62,000تومان
پارچ دوغاب لبه دار
پارچ دوغاب لبه دار
5,560تومان
چهار شاخ ایرانی
چهار شاخ ایرانی
28,750تومان
ماله دم گرد / ایزوگامی
ماله دم گرد / ایزوگامی
16,700تومان
( ابزارهای بنایی )
( ابزارهای بنایی )
0تومان
کمچه طرح موسوی
کمچه طرح موسوی
10,500تومان
کمچه دم گرد
کمچه دم گرد
9,200تومان
کمچه 4 گوش
کمچه 4 گوش
9,200تومان
ملاقه بنایی بزرگ
ملاقه بنایی بزرگ
10,500تومان
ماله کویتی موسوی نمره 32
ماله کویتی موسوی نمره 32
58,600تومان
ماله کویتی موسوی نمره 30
ماله کویتی موسوی نمره 30
55,200تومان
ماله کویتی موسوی نمره 28
ماله کویتی موسوی نمره 28
47,200تومان
ماله پشت بسته کوچک
ماله پشت بسته کوچک
16,100تومان
ماله پشت بسته بزرگ
ماله پشت بسته بزرگ
18,300تومان
ماله بند کشی
ماله بند کشی
10,350تومان
ماله دم گرد ایزوگام
ماله دم گرد ایزوگام
17,650تومان
قرقره متوسط
قرقره متوسط
60,150تومان
قرقره بزرگ البرز
قرقره بزرگ البرز
81,650تومان
سطل فلزی یک تیکه بزرگ
سطل فلزی یک تیکه بزرگ
35,000تومان
سطل فلزی دو تیکه بزرگ 27
سطل فلزی دو تیکه بزرگ 27
37,800تومان
چکش یک تیکه متوسط
چکش یک تیکه متوسط
14,400تومان
پارچ دوغاب
پارچ دوغاب
3,800تومان
بیلچه مغنی
بیلچه مغنی
17,850تومان
برس سیمی البرز
برس سیمی البرز
6,000تومان
استانبولی گالوانیزه  54
استانبولی گالوانیزه 54
40,600تومان
استانبولی گالوانیزه  50
استانبولی گالوانیزه 50
38,000تومان