حذف همه

قیمت ابزار بنایی

بیل فولادی نمره 3
بیل فولادی نمره 3
93,500تومان
بیل فولادی نمره 2
بیل فولادی نمره 2
82,000تومان
بوش پلاستیکی فرقون
بوش پلاستیکی فرقون
440تومان
رینگ فرغون ورق 1/5 ایرانی
رینگ فرغون ورق 1/5 ایرانی
69,500تومان
رینگ فرغون پلیمری نشکن
رینگ فرغون پلیمری نشکن
62,000تومان
پارچ دوغاب لبه دار
پارچ دوغاب لبه دار
6,600تومان
چهار شاخ ایرانی
چهار شاخ ایرانی
31,200تومان
ماله دم گرد / ایزوگامی
ماله دم گرد / ایزوگامی
16,700تومان
کمچه طرح موسوی
کمچه طرح موسوی
10,500تومان
کمچه دم گرد
کمچه دم گرد
9,200تومان
کمچه 4 گوش
کمچه 4 گوش
9,200تومان
ملاقه بنایی بزرگ
ملاقه بنایی بزرگ
10,350تومان
ماله کویتی موسوی نمره 32
ماله کویتی موسوی نمره 32
58,300تومان
ماله کویتی موسوی نمره 30
ماله کویتی موسوی نمره 30
56,000تومان
ماله کویتی موسوی نمره 28
ماله کویتی موسوی نمره 28
54,000تومان
ماله پشت بسته کوچک
ماله پشت بسته کوچک
16,100تومان
ماله پشت بسته بزرگ
ماله پشت بسته بزرگ
18,300تومان
ماله بند کشی
ماله بند کشی
10,350تومان
ماله دم گرد ایزوگام
ماله دم گرد ایزوگام
17,650تومان
قرقره متوسط
قرقره متوسط
60,000تومان
قرقره بزرگ البرز
قرقره بزرگ البرز
81,200تومان
سطل فلزی یک تیکه بزرگ
سطل فلزی یک تیکه بزرگ
35,000تومان
سطل فلزی دو تیکه بزرگ 27
سطل فلزی دو تیکه بزرگ 27
37,800تومان
چکش یک تیکه متوسط
چکش یک تیکه متوسط
16,000تومان
پارچ دوغاب
پارچ دوغاب
4,300تومان
بیلچه مغنی
بیلچه مغنی
17,850تومان
برس سیمی البرز
برس سیمی البرز
5,900تومان
استانبولی گالوانیزه  54
استانبولی گالوانیزه 54
42,200تومان
استانبولی گالوانیزه  50
استانبولی گالوانیزه 50
38,000تومان