حذف همه

قیمت لوازم ساختمانی و پلاسکو - صفحه 2

لوله آکاردئونی با مهره 90
لوله آکاردئونی با مهره 90
15,400تومان
سیفون یک لگنه مخزن بزرگ
سیفون یک لگنه مخزن بزرگ
41,400تومان
سیفون دو لگنه
سیفون دو لگنه
57,500تومان
کفشور 10  * 10  پایه بلند
کفشور 10 * 10 پایه بلند
9,450تومان
کفشور  15 * 15
کفشور 15 * 15
15,200تومان
کفشور  12 * 12
کفشور 12 * 12
10,000تومان
کش  3 متری گرد
کش 3 متری گرد
18,700تومان
کش  2 متری گرد
کش 2 متری گرد
14,400تومان
کش  1/5 متری گرد
کش 1/5 متری گرد
11,700تومان
نفتکش پلاستیکی کوچک
نفتکش پلاستیکی کوچک
12,600تومان
نفتکش پلاستیکی بزرگ
نفتکش پلاستیکی بزرگ
30,000تومان
نخ کادوئی
نخ کادوئی
34,000تومان
نخ تابیده درجه 1/5
نخ تابیده درجه 1/5
34,000تومان
مگس کش
مگس کش
5,000تومان
محلول پاش پرمیس
محلول پاش پرمیس
12,000تومان
محلول پاش تنظیمی آرایشی
محلول پاش تنظیمی آرایشی
26,000تومان
ماشین شوی زرد شقایق
ماشین شوی زرد شقایق
26,000تومان
گیره لباس فلزی
گیره لباس فلزی
13,000تومان
قلاب اس فلزی
قلاب اس فلزی
7,000تومان
طناب پلاستیکی
طناب پلاستیکی
42,800تومان
طناب 20 متری نمره 8
طناب 20 متری نمره 8
34,800تومان
طناب 10 متری نمره 6
طناب 10 متری نمره 6
8,400تومان
طناب 10 متری نمره 4
طناب 10 متری نمره 4
6,700تومان
صافی سینک استیل کوچک
صافی سینک استیل کوچک
8,400تومان
صافی سینک استیل بزرگ
صافی سینک استیل بزرگ
100تومان
شیر 1/2 سرامیکی اعلاء
شیر 1/2 سرامیکی اعلاء
21,400تومان