حذف همه

قیمت لوازم ساختمانی و پلاسکو

قیف پلاستیکی سایز20
قیف پلاستیکی سایز20
10,000تومان
قیف پلاستیکی سایز 45
قیف پلاستیکی سایز 45
24,000تومان
قیف پلاستیکی سایز 12
قیف پلاستیکی سایز 12
4,400تومان
زیر انداز حصیری 9 متری
زیر انداز حصیری 9 متری
511,000تومان
زیر انداز حصیری 6 متری
زیر انداز حصیری 6 متری
343,000تومان
قیف پلاستیکی سایز 16
قیف پلاستیکی سایز 16
6,700تومان
بند رخت سیمی 10 متری
بند رخت سیمی 10 متری
19,000تومان
چوب لباس فلزی طلایی
چوب لباس فلزی طلایی
35,000تومان
لیسه شفاف جور
لیسه شفاف جور
4,400تومان
در کفشور 12*12
در کفشور 12*12
2,800تومان
در کفشور 10*10
در کفشور 10*10
1,800تومان
توری نسوز عرض 1/50
توری نسوز عرض 1/50
100تومان
توری نسوز عرض 1/20
توری نسوز عرض 1/20
100تومان
شیر 3/4 سرامیکی اعلاء
شیر 3/4 سرامیکی اعلاء
17,200تومان
بند رخت سیمی 20 متری
بند رخت سیمی 20 متری
36,500تومان
کاتر موکت بر سربی
کاتر موکت بر سربی
22,000تومان
تیغه شیشه پاکن تخت
تیغه شیشه پاکن تخت
2,200تومان
نردبان فلزی 6 پله رویال
نردبان فلزی 6 پله رویال
1,512,000تومان
نردبان فلزی 5 پله رویال
نردبان فلزی 5 پله رویال
1,260,000تومان
نردبان فلزی 4 پله رویال
نردبان فلزی 4 پله رویال
1,008,000تومان
نردبان فلزی 3 پله رویال
نردبان فلزی 3 پله رویال
756,000تومان
چوب لباسی فلزی ضخیم
چوب لباسی فلزی ضخیم
49,000تومان
بند رخت سیمی 15 متری
بند رخت سیمی 15 متری
28,000تومان
کاتر موکت بر پلاستیکی
کاتر موکت بر پلاستیکی
13,700تومان
شیر پلاستیکی دسته سکان
شیر پلاستیکی دسته سکان
15,600تومان
شیلنگ تلمبه پر باد
شیلنگ تلمبه پر باد
15,500تومان
گیره لباس پلاستیکی پارس
گیره لباس پلاستیکی پارس
11,400تومان
خاک انداز فلزی
خاک انداز فلزی
28,000تومان
0 سوسگیر بزرگ
0 سوسگیر بزرگ
1,350تومان
لوله عصایی
لوله عصایی
100تومان