حذف همه

قیمت ساختمانی و پلاسکو آفتاب پلاست

شیشه پاکن تخت
شیشه پاکن تخت
1,150تومان
نردبان فلزی 6 پله رویال
نردبان فلزی 6 پله رویال
552,000تومان
نردبان فلزی 5 پله رویال
نردبان فلزی 5 پله رویال
460,000تومان
نردبان فلزی 4 پله رویال
نردبان فلزی 4 پله رویال
368,000تومان
نردبان فلزی 3 پله رویال
نردبان فلزی 3 پله رویال
276,000تومان
چوب لباسی فلزی ضخیم
چوب لباسی فلزی ضخیم
23,600تومان
بند رخت سیمی 15 متری
بند رخت سیمی 15 متری
16,000تومان
شیر پلاستیکی دسته سکان
شیر پلاستیکی دسته سکان
8,700تومان
شیلنگ تلمبه پر باد
شیلنگ تلمبه پر باد
8,900تومان
گیره لباس پلاستیکی پارس
گیره لباس پلاستیکی پارس
6,750تومان
خاک انداز فلزی
خاک انداز فلزی
13,800تومان
0 سوسگیر بزرگ
0 سوسگیر بزرگ
600تومان
لوله عصایی
لوله عصایی
16,100تومان
سیفون یک لگنه مخزن بزرگ
سیفون یک لگنه مخزن بزرگ
29,900تومان
سیفون دو لگنه
سیفون دو لگنه
42,550تومان
کفشور 10  * 10  پایه بلند
کفشور 10 * 10 پایه بلند
5,750تومان
کفشور  15 * 15
کفشور 15 * 15
8,050تومان
کفشور  12 * 12
کفشور 12 * 12
5,750تومان
کش  3 متری گرد
کش 3 متری گرد
7,800تومان
کش  2 متری گرد
کش 2 متری گرد
6,100تومان
کش  1/5 متری گرد
کش 1/5 متری گرد
4,050تومان
نفتکش پلاستیکی کوچک
نفتکش پلاستیکی کوچک
7,250تومان
نفتکش پلاستیکی بزرگ
نفتکش پلاستیکی بزرگ
21,000تومان
نخ کادوئی
نخ کادوئی
26,100تومان
نخ تابیده درجه 1/5
نخ تابیده درجه 1/5
26,100تومان
مگس کش
مگس کش
3,450تومان
محلول پاش پارمیس
محلول پاش پارمیس
9,200تومان
محلول پاش تنظیمی آرایشی
محلول پاش تنظیمی آرایشی
19,800تومان