حذف همه

قیمت لوازم پلاسکو

بند رخت فلزی رویال
بند رخت فلزی رویال
421,000تومان
قیف پلاستیکی سایز20
قیف پلاستیکی سایز20
8,500تومان
قیف پلاستیکی سایز 45
قیف پلاستیکی سایز 45
20,000تومان
قیف پلاستیکی سایز 18
قیف پلاستیکی سایز 18
6,500تومان
قیف پلاستیکی سایز 12
قیف پلاستیکی سایز 12
3,700تومان
قیف پلاستیکی سایز 16
قیف پلاستیکی سایز 16
5,500تومان
بند رخت سیمی 10 متری
بند رخت سیمی 10 متری
19,000تومان
چوب لباس فلزی طلایی
چوب لباس فلزی طلایی
31,000تومان
توری نسوز عرض 1/50
توری نسوز عرض 1/50
25,000تومان
بند رخت سیمی 20 متری
بند رخت سیمی 20 متری
35,000تومان
کاتر موکت بر سربی
کاتر موکت بر سربی
25,500تومان
چوب لباسی فلزی ضخیم
چوب لباسی فلزی ضخیم
42,000تومان
بند رخت سیمی 15 متری
بند رخت سیمی 15 متری
26,500تومان
کاتر موکت بر پلاستیکی
کاتر موکت بر پلاستیکی
15,000تومان
گیره لباس پلاستیکی پارس
گیره لباس پلاستیکی پارس
11,000تومان
خاک انداز فلزی
خاک انداز فلزی
30,000تومان
0 سوسگیر بزرگ
0 سوسگیر بزرگ
1,400تومان
کش  3 متری گرد
کش 3 متری گرد
22,500تومان
کش  2 متری گرد
کش 2 متری گرد
18,000تومان
کش  1/5 متری گرد
کش 1/5 متری گرد
13,000تومان
نفتکش پلاستیکی کوچک
نفتکش پلاستیکی کوچک
12,000تومان
نفتکش پلاستیکی بزرگ
نفتکش پلاستیکی بزرگ
29,500تومان
مگس کش
مگس کش
4,500تومان
محلول پاش پرمیس
محلول پاش پرمیس
20,500تومان
محلول پاش تنظیمی آرایشی
محلول پاش تنظیمی آرایشی
29,000تومان
ماشین شوی زرد شقایق
ماشین شوی زرد شقایق
28,500تومان
گیره لباس فلزی
گیره لباس فلزی
17,000تومان
قلاب اس فلزی
قلاب اس فلزی
8,500تومان
طناب 20 متری نمره 8
طناب 20 متری نمره 8
38,500تومان
طناب 10 متری نمره 6
طناب 10 متری نمره 6
9,000تومان